Cách kiểm tra phiên bản hệ điều hành iOS

Kiểm tra phiên bản hệ điều hành iOS :

- Tại màn hình chính chọn Cài đặt .


- Chọn "Cài đặt chung".


Chọn "Giới thiệu".


- Ta thấy được phiên bản hệ điều hành iOS mà máy đang dùng.