Hướng dẫn Bật chế độ USB Debug trên Galaxy A5 và một số máy khác Android 4.4.4 tương tự

Bước 1: Bạn chọn Ứng dụng 

Bước 2: Bạn chọn Cài đặt 

Bước 3: Bạn chọn thông tin thiết bị 

Bước 4: Bạn bấm liên tục 7 lần vào dòng chữ Số hiệu bản tạo 

Bước 5 : Bạn quay trở về Cài đặt , Bạn kéo xuống tìm mục Cài đặt cho người phát triển 

Bước 6: Bạn đánh dấu chọn mục Chế độ USB debug