Hướng dẫn thiết lập đúng múi giờ Việt Nam cho Camera Xiaomi

Camera Xiaomi hiện tại chỉ bán cho thị trường Trung Quốc nên múi giờ bị lệch một tiếng xo với Việt Nam. Nên sẻ gây khó khăn cho các bạn muốn xem camera thời điểm trước

Cách khắc phục:
  1. Tắt Camera, lấy thẻ nhớ ra
  2. Dùng máy tính để định dạng lại thẻ nhớ
  3. Tải và giải nén https://www.dropbox.com/s/2i82jysi3vtta58/FixYiCamera.zip?dl=1
  4. Chép thư mục có tên là test vào thẻ nhớ
  5. Bỏ thẻ nhớ vào camera và bật camera lên, chờ một lúc để camera cập nhât bản sửa lỗi
Xong, Bây giờ bạn có thể thấy camera đã chính đúng giờ của Việt Nam, bạn có thể tua camera lui tới mà không gặp vấn đề nào rồi đó

Bình luận

Doan 05/04/2018

bị lệch 7h thì sao? hướng dẫn dùm . Thanks