Hướng dẫn sao lưu dữ liệu iPhone qua iTunes

Đầu tiên, bạn cần cài đặt iTunes lên máy tính, khởi động iTunes và kết nối thiết bị iOS với máy tính (lưu ý bạn cần mở mật khẩu trước khi kết nối). Nếu bạn sử dụng iOS 7 trở lên thì khi kết nối thiết bị với máy tính, bạn cần bấm chọn Tin cậy trên thiết bị trước. Lúc này trên iTunes, bạn cần bấm vào tên thiết bị của mình để vào phần quản lý. Kéo xuống dưới mục Backups, chọn This Computer để lưu file Backup lên máy tính, chọn tiếp Back Up Now và chọn Back Up Apps để có thể sao lưu cả các ứng dụng của bạn. Thiết bị sẽ tiến hành tạo file Backup và bạn có thể tìm thấy nó theo đường dẫn dưới đây:

Đối với Windows 7: C:\Users\(tên máy)\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup

Đối với Windows XP: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Apple Computer\MobileSync\Backup

Khi cần khôi phục lại dữ liệu bạn chỉ cần mở iTunes, kết nối thiết bị, chọn Restore Backups và tìm đến file đã được ghi lại trước đó.

Kết nối thiết bị với máy tính và chọn Tin cậy trên thiết bị

Mở iTunes trên máy tính, chọn vào tên thiết bị

Kéo xuống dưới và chọn This computer sau đó chọn Back Up Now

Chọn tiếp Back Up Apps để sao lưu cả ứng dụng của bạn

iTunes sẽ tự động tạo file Backup và lưu nó trên máy tính

Việc sao lưu dữ liệu trên iOS rất đơn giản, chỉ với một vài thao tác là bạn đã có thể đồng bộ dữ liệu của mình lên tài khoản iCloud hoặc máy tính.